Ne do t'ju ndihmojmë që biznesi juaj të rritet më shpejt dhe të funksionojë në mënyrë më efikase në çdo hap të rrugës.
gaccounting është një zyrë kontabiliteti që ofron shërbime të kontabilitetit, taksave dhe përmirësimit të shërbimeve të biznesit për klientët vendas dhe të huaj në të gjithë Shqipërinë.
Praktika jonë mbikqyret nga Autoriteti i Çertifikimit dhe Qendra Kombëtare e Biznesit, që nga viti 2010.
Ne do ju ndihmojmë, dhe do punojmë së bashku për të hartuar proceset tuaja të kontabilitetit dhe për të marrë informacion kuptimplotë dhe në kohë, nga sistemet tuaja.
Ne e quajmë përqasjen tonë kontabilitologji - shkrirje e kontabilitetit me teknologjinë.
Ne ja dalim mbanë të kuptojmë çdo biznes të klientëve dhe çdo sfidë individuale që ata hasin.