Tani që ju patë tashmë çfarë jemi, pse jo të na kontaktoni dhe të flasim diçka më shumë?